Inarijärvi-yhdistys ry:n internetsivut
 

Inarijärvi-yhdistys ry:n tarkoitus ja tavoitteet

Inarijärvi-yhdistyksen tarkoitus sen sääntöjen mukaan on vaalia ja edistää Inarijärven ja sen vesistöalueen luonnon ja elinympäristön tilaa ekologian sekä perinteisen kestävän käytön ja kulttuurin pohjalta.
Perinteistä kestävää käyttöä ovat mm. kalastus, metsästys, marjastus ja muiden luonnontuotteiden kerääminen, järven käyttäminen kulkuväylänä ja vapaa väliaikainen leiriytyminen saariin ja rannoille. Perinteisten käyttömuotojen ja niihin perustuvan kulttuurin säilyminen edellyttää, että järvi säilyttää erämaisen luonteensa ja puhtaan luontonsa. Tätä toivovat myös vastuullisesti käyttäytyvät retkeilijät, jotka ovat tervetulleita Inarille.

Inarijärvi-yhdistys ry:n tavoitteena on, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia yhtä suurenmoisesta Inarijärvestä kuin me nykyisin elävät ihmiset, joiden vastuulla siitä huolehtiminen nyt on. Tavoitteen toteuttamiseksi seuraamme Inarijärveä ja sen valuma-aluetta koskevia suunnitelmia ja ilmiöitä, annamme niistä lausuntoja ja muistutuksia, teemme esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja yhteisöille sekä tiedotamme järveen kohdistuvista uhkista.

Inarijärvi-yhdistys ry Turunen Aarne
puheenjohtaja
aarne.turunen@pp.inet.fi
Kuusisto Raija
varapuheenjohtaja
hottiainen@gmail.com
Portti Anne
sihteeri, rahastonhoitaja
inarijarviyhdistys@gmail.com
Lisätietoja evästekäytännöstä
Hakosalo Innovations Oy